Eviny Fornybar AS

Fagarbeider innen byggtekniske fag

Eviny Fornybar AS er grunnmuren i vår jakt på null utslipp. Vår kjerneoppgave er å skape mest mulig fornybar energi for vårt samfunn på en forsvarlig og sikker måte enkelt sagt, men det er en kompleks oppgave. For å lykkes med dette trenger vi en stor bredde av kompetanse og fremtidsoptimister.

Divisjon Kraftverk, og vår Seksjon på Matre, søker nå ny ressurs innen byggtekniske fag, for å sikre nødvendig kompetanseoverføring, videreføring og utvikling knyttet til drifts-/ og vedlikeholdsoppgaver i våre reguleringsanlegg.

Arbeidshverdagen vil inneholde en stor variasjon med en arbeidsdeling innen særlig to prioriterte områder: 

 • Tilsyn, drifts-/ og vedlikeholdsoppgaver i våre reguleringsanlegg  
 • Utførelse av vedlikehold i våre anlegg, samt planlegge, bestille og koordinere/følge opp byggfaglige oppdrag 

Utførelse av disse arbeidsområdene krever god fysikk og en iboende interesse for å arbeide utendørs; sommer som vinter. 

Kjerneoppgaver i rollen 

 • Utføre tilsyn og vurdere tilstand på anlegg og komponenter i reguleringsanlegg sammen med VTA /fagansvarlig 
 • Utføre tilsyn og vurdere tilstand på etablerte sikringstiltak for tredjeperson i reguleringsanlegg 
 • Delta ved manøvrering og operasjoner i våre reguleringsanlegg 
 • Planlegge og koordinere bygnings vedlikehold og vedlikehold av uteområder, og delta i dette 
 • Bestille, tilrettelegge og følge opp leveranser og arbeid utført av eksterne leverandører innen byggfag 
 • Ved behov kan rollene som arbeidsleder eller anleggsleder tillegges i interne prosjekter, og prosjekter som utføres av eksterne samarbeidspartnere. 

 Hvilken kompetanse må du ha 

 • Fagbrev innen relevante byggtekniske fag, som bygg- og/eller betongfag 
 • Erfaring fra relevante arbeidsoppgaver innen drift og vedlikehold innenfor fagområdet 
 • Erfaring i bruk av PC/adm. programvare i jobbsammenheng 
 • Minimum gyldig førerkort kl. B/BE 
 • Gyldig sertifikat for snøskuter og/eller en villighet og egnethet til å tilegne seg denne kompetansen.

 Personegenskaper vi mener er avgjørende for å trives og lykkes i rollen 

 • Du liker å arbeide utendørs; sommer som vinter 
 • Du har god fysikk og liker arbeidsoppgaver som gir utfordringer 
 • Du mestrer godt å arbeide selvstendig 
 • Du har interesse for ferdsel i fjellet, og bruk av snøskuter som arbeidsredskap 
 • Du er strukturert og systematisk mht. bruk av vedlikeholdssystem i planlegging, utførelse og dokumentasjon av utført arbeid 
 • Du forstår viktigheten av å sette HMS først i din arbeidsdag 
 • Du er en person som anerkjenner og bidrar til et positivt arbeidsmiljø. 

 

Hvorfor bli en del av vårt team og konsern?  

Det er stjernespørsmålet - og helt naturlig å stille. Vi er ikke så vant til å skryte av oss selv, men må vi - så kan vi. 

Vårt forretningsområde går rett inn i kjernen på samfunnets driv for å bli mer bærekraftig og senke/fjerne utslipp fra historiske løsninger vi ikke lengre kan vente med å erstatte. Det er det alle våre ansatte egentlig holder på med og ved å bli en del av oss får du muligheten til å bidra i jakten på null utslipp. Din rolle er direkte koblet mot våre kjerneoppgaver og ansvar, og det betyr at din rolle og ditt bidrag har en stor verdi for oss - sammen skal vi lykkes.

I tillegg er Eviny et solid konsern med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi mener selv at vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger og det i et av de mest spennende miljøene innen kraftbransjen på Vestlandet (og Norge?)! Vi tok kanskje litt av der på slutten, men det er en diskusjon vi gjerne tar :)

Ta gjerne kontakt med Stian for en prat om muligheten hos oss!

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.06.2023

Arbeidssted:

Matre

Kontaktpersoner:

Stian Flatekval

mob: 93016044

Hjemmeside:

https://www.eviny.no/

Adresse:

Forretningsadresse Solheimsgaten 5 5058 Bergen